საწყისი

კატალოგი

სისტემები

ჭერი

Basic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

Basic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

Basic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

აღწერა

ეკონომ სისტემა ჭერის ხმის საიზოლაციოდ, როდესაც უნდა გაკეთდეს გასაჭიმი ჭერი. გამოიყენება აპლიკაციებში სადაც მინიმალური სივრცეა ასათვისებელი. საშუალებას იძლევა მოიხსნას ე.წ. ბარაბნის ეფექტი და ამცირებს ჰაერით გარდამავალ ხმაურის.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TSI Standard
  • Bautger 8კგ
  • ხის ლარტყა (რეიკა)
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
კომპონენტები

Basic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

მახასიათებლები
პარამეტრიBasic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
სისტემის სიქე
44მმ
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
55dB
ხმის იზოლაციის გაზრდა, ΔRw
4dB