საწყისი

კატალოგი

სისტემები

ჭერი

Standard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

Standard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

Standard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

აღწერა

ყველაზე გავრცელებული სისტემა ჭერის ხმის იზოლაციისთვის, სადაც მინიმალური სივრცეა ასათვისებელი. გამოიყენება მაღალი სტანდარტების აპარტამენტებში. ხმის საიზოლაციო მემბრანა Tecsound FT ასრულებს ხმის საიზოლაციო ფარის ფუნქციას და მინიმუმამდე ამცირებს ჰაერით გარდამავალ ხმაურს. აკუსტიკური ფენა, რომლისაგანაც შედგება ზემოთ აღნიშნული მასალა ეფექტურად შთანთქავს ხმაურს და ხელს უშლის ე.წ. ბარაბნის ეფექტის შექმნას.

გამოყენება

კომპონენტები
მახასიათებლები
კომპონენტები

Standard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში

მახასიათებლები
პარამეტრიStandard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
სისტემის სიქე
24მმ
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
57dB
ხმის იზოლაციის გაზრდა, ΔRw
6dB