საწყისი

კატალოგი

სისტემები

ჭერი

Standard M1 - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა

Standard M1 - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა

Standard M1 - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა

აღწერა

სისტემა უზრუნველყოფს ხმის იზოლაციის მაღალ მაჩვენებლებს. გამოიყენება მაღალი სტანდარტების აპარტამენტებში, სასტუმროებში, საავადმყოფოებში და ა.შ. უზუნველყოფს აკუსტიკურ კომფორტს, მაქსიმალურად ამცირებს საყოფაცხოვრებო ხმაურის დონეებს და მნიშვნელოვნად ამცირებს სტრუქტურული ხმაურს.სისტემის ძირითადი ელემენტი არის ხმის საიზოლაციო პანელი AcousticGyps M1.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

 • AcousticGyps M1
 • TSI Standard
 • TechnoSonus BP Premium
 • Sonokrep Protector Pro
 • Sonetic Silicone
 • Bautger 8კგ
 • Vibrofloor ლენტი
 • TechnoSonus DB ლენტი
 • არმირებული ლენტი
 • AcousticGyps PN 28x27
 • AcousticGyps PN 60x27
 • AcousticGyps 2მ
კომპონენტები
მახასიათებლები
მახასიათებლები
პარამეტრიStandard M1 - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
სისტემის სიქე
90.5მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
73dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
22dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება,ΔLnw
16dB