საწყისი

კატალოგი

სისტემები

ჭერი

Standard P - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა

Standard P - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა

Standard P - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა

აღწერა

მეორე დონის ხმის საიზოლაციო სისტემა. ერთერთი ყველაზე მოთხოვნადი და გამოყენებადია. ძირითად შემთხვევებში მოცემული სისტემა გვხვდება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებში, საავადმყოფოებში და ა.შ. უზრუნველყოფს აკუსტიკურ კომფორტსა და საყოფაცხოვრებო ხმაურის დონის შემცირებას. ძირითადი ელემენტი სისტემაში არის ხმის საიზოლაციო პანელი Sonoplat-ი.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

 • Sonoplat Standard Plus
 • TSI Standard
 • TechnoSonus BP Premium
 • Sonokrep Protector Pro
 • Sonetic Silicone
 • Bautger 8კგ
 • Vibrofloor ლენტი
 • Sonoplat ლენტი
 • TechnoSonus DB ლენტი
 • არმირებული ლენტი
 • AcousticGyps PN 28x27
 • AcousticGyps PN 60x27
 • AcousticGyps 2მ
კომპონენტები
მახასიათებლები
მახასიათებლები
პარამეტრიStandard P - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
სისტემის სიქე
90მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
69dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
18dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
15dB