საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Premium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)

Premium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)

Premium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

ეფექტური სისტემა, რომელიც მაქსიმუმამდე ამცირებს სტრუქტურ ხმაურს და ზემოქმედებს ყველა სიხშირის ხმაურზე. რეკომედირებულია განსაკუთრებული მოთხოვნების მქონე აპრატამენტებში, ობიექტებზე სადაც განსაზღვრულია მუსიკალური აპარატურის არსებობა, ობიექტებზე სადაც განთავსებული იქნება საინჟინრო მოწყობილობები, კინო-თეატრები, რესტორნები, კლუბები და ა.შ.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TSI Standard
  • TechnoSonus VEM 4
  • Vibrofloor
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
ვიდეო
კომპონენტები

Premium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიPremium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
96მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
69dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
18dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
40dB
Video