საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Profi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Profi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Profi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

პროფესიონალური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სართულშორისი ფილის დარტყიმითი ხმაურისაგან იზოლაციას. სისტემა მაქსიმუმამდე ამცირებს დარტყიმთ ხმაურს და გააჩნია მნიშნელოვანი სისქე და მაღალი აკუსტიკური მახასიათებლები.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TechnoSonus BP Floor
  • პოლიეთილენის ცელოფანი
  • Vibrofloor
  • Vibrofloor ლენტი
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
ვიდეო
კომპონენტები

Profi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიProfi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
78მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
67dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
11-13dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
35dB
Video