საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Reinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Reinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Reinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

პროფესიონალური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სართულშორისი ფილის დარტყიმითი ხმაურისაგან იზოლაციას. სისტემა მაქსიმუმამდე ამცირებს დარტყიმთ ხმაურს და გააჩნია მნიშნელოვანი სისქე და მაღალი აკუსტიკური მახასიათებლები. სისტემის დიზაინი გამაგრებულია კიდეების ფენით.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TechnoSonus BP Floor
  • TechnoSonus SP Floor
  • პოლიეთილენის ცელოფანი
  • Vibrofloor
  • Vibrofloor ლენტი
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
კომპონენტები

Reinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიReinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
78მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
67dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
11-13dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
40dB