საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

ყველაზე გავრცელებული და ოპტიმალური სისტემა ფასისა და შედეგის გათვალისწინებით. გამოიყენება ბინებსა და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების მშენებლობისას. მოცემული სისტემა იატაკის აპლიკაციაში ამცირებს დარტყმით ხმაურს ნორმატიულ ზღვრამდე.

Screed with a surface density of at least 80 kg/m2 depending on TSI modification. Classic wet screed 40-50 mm, semi-dry screed 55-65 mm.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TSI Standard
  • Sonetic Acryl
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
ვიდეო
კომპონენტები

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიStandard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
57/72მმ*
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
60dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
10dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
31dB

* classic wet screed / semi-dry screed
Video