საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

ყველაზე გავრცელებული და ოპტიმალური სისტემა ფასისა და შედეგის გათვალისწინებით. გამოიყენება ბინებსა და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების მშენებლობისას. მოცემული სისტემა იატაკის აპლიკაციაში ამცირებს დარტყმით ხმაურს ნორმატიულ ზღვრამდე.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TSI Standard
  • Vibrofloor
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
ვიდეო
კომპონენტები

Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიStandard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
63მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
60dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
10dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
31dB
Video