საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Standard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

ყველაზე გავრცელებული და ოპტიმალური სისტემა ფასისა და შედეგის გათვალისწინებით. გამოიყენება ბინებსა და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების მშენებლობისას. მოცემული სისტემა იატაკის აპლიკაციაში ამცირებს დარტყმით ხმაურს ნორმატიულ ზღვრამდე. ასევე ამცირებებს საყოფაცხოვრებო ხმაურს და უზრუნველყოფს აპლიკაციის ჰიდროიზოლაციას სტანდარტის შესაბამისად.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TechnoSonus Hydro
  • Vibrofloor
  • TechnoSonus ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
კომპონენტები

Standard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიStandard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
59მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
59dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
8dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
27dB