საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Standard 4 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 4 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

Standard 4 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

აღწერა

ყველაზე ოპტიმალური სისტემა ფასისა და შედეგის გათვალისწინებით. გამოიყენება კერძო ბინებში და სხვადასხვა სახელმწიფო და კომერციული ობიექტების მშენებლობისას. სისტემა ნორმატიულ დონემდე ამცირებს დარტყმითი ხმაურის გადაცემას შენობის ქვედა სართულზე.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • TechnoSonus VP
  • Reinforced Tape
  • Vibrofloor
კომპონენტები
მახასიათებლები
კომპონენტები

Standard 4 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)

მახასიათებლები
პარამეტრიStandard 4 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
სისტემის სიქე
62.5მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
59dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
8dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
30dB