საწყისი

კატალოგი

სისტემები

იატაკი

Standard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)

Standard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)

Standard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)

აღწერა

ყველაზე მცირე სისქის სიტემა. ამცირებს ჰაერით გარდამავლ ხმაურს სართულ შორის ფილაზე და ნაწილობრივ ამცირებს დარტყმით ხმაურს შენობის ქვედა ნაწილზე. გამოიყენება შემთხვევებში როცა უკვე გაკეთებულია მოჭიმული იატაკი და შეზღუდვები გვაქვს სისქესთან დაკავშირებით. ძირითადი პროდუქტი მოცემულ სისტემაში ტექსაუნდის მემბრანაა.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • Vibrofloor
  • TechnoSonus VEM 4
  • არმირებული ლენტი
კომპონენტები
მახასიათებლები
ვიდეო
კომპონენტები

Standard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)

მახასიათებლები
პარამეტრიStandard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)
სისტემის სიქე
7.7მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
58dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
7dB
დარტყმითი ხმაურის შემცირება, ΔLnw
22dB
Video