საწყისი

კატალოგი

სისტემები

ტიხრები

Standard M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა

Standard M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა

Standard M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა

აღწერა

მაღალ ეფექტური სისტემა მომიჯნავე ფართების ტიხრების ხმის იზოლაციისთვის. გამოიყენება მაღალი დონის აპარტამენტებში, სასტუმროებში, საოფისე ფართებში და ა.შ. სისტემა უზრუნველყოფს ჰაერით გარდამავალი ხმაურისგან მაქსიმალურ დაცვას. მისი მთავარი შემადგენელი ელემენტია ხმის საიზოლაციო პანელიი AcousticGyps M1.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • AcousticGyps M1
  • TechnoSonus BP Premium
  • Sonetic Silicone
  • Vibrofloor ლენტი
  • TechnoSonus DB ლენტი
  • AcousticGyps PN 50x40
  • AcousticGyps PN 50x50
  • AcousticGyps 2მ
კომპონენტები
მახასიათებლები
კომპონენტები
მახასიათებლები
პარამეტრიStandard M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა
სისტემის სიქე
114მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
60dB