საწყისი

კატალოგი

სისტემები

ტიხრები

Standard P - ტიხრების ხმის იზოლაცია

Standard P - ტიხრების ხმის იზოლაცია

Standard P - ტიხრების ხმის იზოლაცია

აღწერა

ეფექტური სისტემა, რომელიც გამოიყენება მომიჯნავე ფართების ტიხრების ხმის იზოლაციისთვის. გამოიყენება სასტუმროებში, საოფისე ფართებში, შეხვედრების ოთახებში და ა.შ. სისტემა უზრუნველყოფს საჰაერო ხმაურისგან მაქსიმალურ დაცვას. მისი მთავარი შემადგენელი ელემენტია ხმის საიზოლაციო პანელი Sonoplat-ი.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

  • Sonoplat Standard Plus
  • TechnoSonus BP Premium
  • Sonetic Silicone
  • Vibrofloor ლენტი
  • Sonoplat ლენტი
  • TechnoSonus DB ლენტი
  • AcousticGyps PN 50x40
  • AcousticGyps PN 50x50
  • AcousticGyps 2მ
კომპონენტები
მახასიათებლები
მახასიათებლები
პარამეტრიStandard P - ტიხრების ხმის იზოლაცია
სისტემის სიქე
103მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
56dB