საწყისი

კატალოგი

სისტემები

კედლები

Standard M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის

Standard M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის

Standard M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის

აღწერა

სისტემა უზრუნველყოფს ხმის იზოლაციის მაღალ დონეს. გამოიყენება ანსაკუთრებული მოთხოვნების მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებში, საავადმყოფოებში და ა.შ. უზრუნველყოფს აკუსტიკური გარემოს გაუმჯობესებას და საყოფაცხოვრებო ხმაურის მინიმუმამდე დაყვანას. ასევე მნიშვნელოვნად ამცირებს სტრუქტურული ხმაურის გადაცემას. ძირითად ელემენტს სისტემაში წარმოადგენს ხმის საიზოლაციო პანელი AcousticGyps M1.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

 • AcousticGyps M1
 • TSI Standard
 • TechnoSonus BP Praim
 • Sonokrep Protector Pro
 • Sonetic Silicone
 • Bautger 8კგ
 • Vibrofloor ლენტი
 • TechnoSonus DB ლენტი
 • არმირებული ლენტი
 • AcousticGyps PN 28x27
 • AcousticGyps PN 60x27
 • AcousticGyps 2მ
კომპონენტები
მახასიათებლები
ვიდეო
მახასიათებლები
პარამეტრიStandard M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
სისტემის სიქე
73.5მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
65/68dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
20/18dB
Video