საწყისი

კატალოგი

სისტემები

კედლები

Standard P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის

Standard P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის

Standard P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის

აღწერა

მეორე დონის ხმის საიზოლაციო სისტემა, რომელიც ერთერთ ყველაზე გავრცელებულ და მოთხოვნად სისტემას წარმოადგენს. გამოიყენება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებში, საავადმყოფოებში და ა.შ. უზრუნველყოფს საყოფაცხოვრებო ხმაურის მინიმუმამდე შემცირებასა და მნიშნელოვნად ამცირებს სტრუქტურულ ხმაურს. ძირითადი ელემენტი სისტემაში არის ხმის საიზოლაციო პანელი - Sonoplat-ი.

გამოყენება

ძირითადი კომპონენტები

 • Sonoplat Standard Plus
 • TSI Standard
 • TechnoSonus BP Praim
 • Sonokrep Protector Pro
 • Sonetic Silicone
 • Bautger 8კგ
 • Vibrofloor ლენტი
 • Sonoplat ლენტი
 • TechnoSonus DB ლენტი
 • არმირებული ლენტი
 • AcousticGyps PN 28x27
 • AcousticGyps PN 60x27
 • AcousticGyps 2მ
კომპონენტები
მახასიათებლები
მახასიათებლები
პარამეტრიStandard P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
სისტემის სიქე
68.5მმ
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw
62/65dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw
17/15dB