ჩვენი მთავარი მიღწევებია

სერვისები
  • კომპანია TechnoSonus-ი გთავაზობთ კონსტალტინგს რათა შეარჩიოთ სპეციალური და შესაბამისი მასალები თქვენი ობიექტებისათვის. გაგიწევთ დახმარებას პროექტირების ეტაპზე, შეგისრულებთ საინსტალაციო სამუშაოებს და გადაგიწყვეტთ ნებისმიერი სახის სიძნელეს დაკავშირებულს ხმის იზოლაციასა და აკუსტიკასთან.
  • მშენებლობის მიმართულებით კომპანიის პროფესიონალი თანამშრომლები მზად არიან უმაღლეს დონეზე შეგისრულონ ხმის იზოლაციასა და აკუსტიკასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სირთულის დავალება.
განაგრძეთ
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა

კომპანია აქტიურად ავითარებს სამეცნიერო-კვლევით მიმართულებებს. TechnoSonus-ის სპეციალისტები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლლო სამეცნიერო ღონისძიებებში. კომპანიას ეკუთვნის 16 პატენტი ხმის საიზოლაციო მასალებსა და სისტემებზე.

განაგრძეთ
TechnoSonus-ის პროდუქცია
  • კომპანია მრავალი წელია აწარმოებს საიმედო, ხარისხიან და მაღალ ეფექტურ მასალებს, რომლებმაც მილიონობით მომხმარებელს საშუალება მისცეს მშვიდ გარემოში ეცხოვრათ.
  • ყოველწლიურად კომპანია ქმნის და აწარმოებს არა ერთ ახალ და თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის პროდუქციას. მათ შორის აღსანიშნავია აკუსტიკური პანელები Akustiline და Belner, რომლებმაც საყოველთაო აღიარება მოიპოვეს.
განაგრძეთ

მზა სისტემები

იატაკი
ჭერი
კედლები
ტიხრები
Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
Standard 1 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
60dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
10dB
სისტემის სიქე:
57/72მმ
Standard 2 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
Standard 2 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
59dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
8dB
სისტემის სიქე:
44/59მმ
სისტემა შედგება:
დაწვრილებით
Standard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
Standard 3 - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
59dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
8dB
სისტემის სიქე:
44/59მმ
Reinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
Reinforced Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
67dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
11/13dB
სისტემის სიქე:
78/98მმ
Profi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
Profi Premium - ხმის საიზოლაციო სისტემა იატაკისთვის (მოჭიმული იატაკი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
67dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
11/13dB
სისტემის სიქე:
78/98მმ
Premium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)
Premium - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (მოჭიმული იატაკი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
69dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
18dB
სისტემის სიქე:
88/113მმ
Standard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)
Standard M - სისტემა იატაკის ხმის იზოლაციისათვის (უკვე არსებული მოჭიმული იატაკის შემთხვევაში)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
58dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
7dB
სისტემის სიქე:
7.7მმ
Basic - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
Basic - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
66dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
15dB
სისტემის სიქე:
90მმ
Standard P - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
Standard P - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
69dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
18dB
სისტემის სიქე:
90მმ
Standard M - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
Standard M - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
71dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
20dB
სისტემის სიქე:
90.9მმ
Standard M1 - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
Standard M1 - ჭერის ხმის იზოლაციის კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
73dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
22dB
სისტემის სიქე:
90.5მმ
Premium P - ჭერის ხმის საიზოლაციო კარკასული სისტემა
Premium P - ჭერის ხმის საიზოლაციო კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
72dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
21dB
სისტემის სიქე:
92.5მმ
Premium M - ჭერის ხმის საიზოლაციო კარკასული სისტემა
Premium M - ჭერის ხმის საიზოლაციო კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
75dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
23dB
სისტემის სიქე:
98.5მმ
Premium M1- ჭერის ხმის საიზოლაციო კარკასული სისტემა
Premium M1- ჭერის ხმის საიზოლაციო კარკასული სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
75dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
24dB
სისტემის სიქე:
98.5მმ
Basic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
Basic - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
55dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
4dB
სისტემის სიქე:
44მმ
Standard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
Standard M - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
57dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
6dB
სისტემის სიქე:
24მმ
Slim A - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
Slim A - ჭერის ხმის საიზოლაციო სისტემა გასაჭიმი ჭერის შემთხვევაში
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
61/63dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
10/12dB
სისტემის სიქე:
52.5/82.5მმ
Basic - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
Basic - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
58/62dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
13/12dB
სისტემის სიქე:
69მმ
Standard P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
Standard P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
62/65dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
17/15dB
სისტემის სიქე:
68.5მმ
Standard M - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
Standard M - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
64/67dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
19/17dB
სისტემის სიქე:
72.7მმ
Standard M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
Standard M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
65/68dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
20/18dB
სისტემის სიქე:
73.5მმ
Premium P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
Premium P - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
66/70dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
21/20dB
სისტემის სიქე:
69.5მმ
Premium M - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
Premium M - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
69/72dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
23/22dB
სისტემის სიქე:
73.7მმ
Premium M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
Premium M1 - კარკასული სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
69/73dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
24/23dB
სისტემის სიქე:
83.5მმ
Slim P - უკარკასო სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
Slim P - უკარკასო სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
54-58dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
9-8dB
სისტემის სიქე:
34.5მმ
Slim Premium - უკარკასო სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
Slim Premium - უკარკასო სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისთვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
57/61dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
12/11dB
სისტემის სიქე:
38.2მმ
Slim A - უკარკასო სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
Slim A - უკარკასო სისტემა კედლების ხმის იზოლაციისათვის
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
61/63dB
ხმის იზოლაციის ზრდა, ΔRw:
13/15dB
სისტემის სიქე:
52.5/82.5მმ
Basic 1 - ტიხრების ხმის იზოლაცია
Basic 1 - ტიხრების ხმის იზოლაცია
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
52dB
სისტემის სიქე:
104მმ
Standard P - ტიხრების ხმის იზოლაცია
Standard P - ტიხრების ხმის იზოლაცია
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
56dB
სისტემის სიქე:
103მმ
Standard M - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა
Standard M - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
58dB
სისტემის სიქე:
113მმ
Standard M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა
Standard M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
60dB
სისტემის სიქე:
114მმ
Basic 2 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
Basic 2 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
61dB
სისტემის სიქე:
169მმ
Premium P - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
Premium P - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
63dB
სპეციფიკაციები:
168მმ
Premium M - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
Premium M - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
64dB
სისტემის სიქე:
177მმ
Premium M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
Premium M1 - ტიხრების ხმის საიზოლაცო სისტემა (ორმაგი კარკასი)
ხმის შთანთქმის კოეფიციენტი, Rw:
66dB
სისტემის სიქე:
179მმ

Acoustic Design

The correct acoustic treatment allows for creating a favorable acoustic environment in residential and public premises.

acoustic
  • The task of acoustic design for residential and public spaces is to provide acoustic comfort depending on the purpose of the premises with strict adherence to government regulations.
  • The task of acoustic design for event halls is to provide the highest quality of music and speech content.
განაგრძეთ

ეს საინტერესოა

Youtube
News
jul
2021
ყველაზე გავრცელებული და ოპტიმალური სისტემა ფასისა და შედეგის გათვალისწინებით.
jul
2021
პროფესიონალური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს სართულშორისი ფილის დარტყიმითი ხმაურისაგან იზოლაციას.
jul
2021
მესამე დონის ხმის საიზოლაციო სისტემა.

მდებარეობა:

საქართველო
საქართველო
საქართველო
რუსეთი - მთავარი ოფისი
რუსეთი - მთავარი ოფისი
სომხეთი
სომხეთი
აზერბაიჯანი
აზერბაიჯანი
ბელარუსია
ბელარუსია
ჩეხეთის რესპუბლიკა
ჩეხეთის რესპუბლიკა
ესტონეთი
ესტონეთი
გერმანია
გერმანია
ყაზახეთი
ყაზახეთი
ყირგიზეთი
ყირგიზეთი
ლატვია
ლატვია
ლიეტუა
ლიეტუა
მოლდავეთი
მოლდავეთი
რუსეთი
რუსეთი
სერბეთი
სერბეთი
სლოვაკეთი
სლოვაკეთი
საქართველო - თბილისი
Technology of Silence and Comfort

ბერბუკის ქუჩა, 13
საქართველო - 0119, თბილისი
Citadeli

რ. აგლაძის ქუჩა, 34
9.00 - 18.00
საქართველო - 0119, თბილისი
Citadeli

წერეთლის გამზირი, 118
9.00 - 18.00
საქართველო - 6000, ბათუმი
Citadeli

გენ. ასლან აბაშიძის მე-2 შესახვევი, 2
9.00 - 18.00
საქართველო - 6000, ბათუმი
Citadeli

შავშეთის ქსნის, 19 ბ
9.00 - 18.00
საქართველო - 4600, ქუთაისი
Citadeli

გუგუნავას ქსნის, 18
9.00 - 18.00
საქართველო - ბათუმი
მაღაზია «ბინებისა და შენობების ხმის იზოლაცია»

პუშკინის ქსნის, 116
10.00 - 18.00
რუსეთი - ვლადიმირ
TechnoSonus - მთავარი ოფისი

ქ. ლაკინა, 4
ორშაბათი - პარასკევი 9:00 - 17:00
სომხეთი - ერევანი
Techno Acoustic

რაიონი Ayntap, ჟანიაკის ქუჩა, 2
10:00 - 18:00
სომხეთი - 0032, ერევანი
Techno Acoustic

Sebastia, 37/4
9:00 - 18:00
აზერბაიჯანი - ბაქო
Qala group LLC

st. Zahid Khalilov, 53, Almaz Park (2nd floor)
09:00 - 18:00
აზერბაიჯანი - ბაქო, AZ1052
Aspen Group

Ahmad Rajably ave. 27B, Aspen Plaza
09:00 - 19:00
ბელარუსია - მინსკი
ტიმირიაზევას ქ. 65ბ, ოფისი 204
ჩეხეთის რესპუბლიკა - 272 01 კლადნო
Ljubava Plus s.r.o.

კომენსკოვოს ქ. 3327
09:00 - 18:00
ესტონეთი - Peetri, 75312 Harju maakond
Stopnoise OÜ - საწყობი

Valguse tee, 2
გერმანია - რონნებურგი
Firma Elena Rhein Baustoffhandel

ტიურინგია, ვეიდარის ქ. 12
ყაზახეთი - ალმაატა
აზუზოვის რაიონი, მიკრ. ტაუგული-2, სახლი 37, ოფისი 13
09:00–18:00
ყირგიზეთი - ბიშკეკი
MINVATA

უმეტალიევის ქუჩა, 99/1
ორშაბათი-პარასკევი 09:00–19:00
ლატვია - რიგა
Jusv Trade

მასკავას ქ. 37-2
09:00-18:00
ლატვია - სალასპილსი
BRIGADA1

Zaru 4, Dzidriņas, Stopiņu novads
ლიეტუა - ვილნიუსი
Garso dinamika MB

Sausupio g. 15
08:00-17:00
მოლდავეთი - კიშინიოვი
DEZVOLT-ACTIV

მეშტერულ მანოლეს ქ. 12
9:00-17:00
რუსეთი - მოსკოვი
TechnoSonus

ხოროშევსკოეს გზატკეცილი, 43
ორშაბათი - პარასკევი 9:00 - 17:00
სერბეთი - ბელგრადი
KOMFOR d.o.o. Beograd
ზემუნის მუნიციპალიტეტი, უგრინოვაჩკა 227ბ
ორშაბათი - პარასკევი 09:00 - 18:00
შაბათი 09:00 - 16:00
სლოვაკეთი
Ljubava Plus s.r.o.

ჩეხეთის რესპუბლიკა, 272 01 კლადნო, კომენსკოვოს ქ. 3327
09:00 - 18:00